E-piletite privaatsuspoliitika

1. E-piletimüügikeskkonna isikuandmete vastutav töötleja on Virumaa Muuseumid SA, reg. kood 90003278, aadressiga Lääne-Viru maakond, Rakvere linn, Tallinna tn 5a, 44306.

2. Isikuandmete töötlemise eest vastutavaks isikuks on SA Virumaa Muuseumide kommunikatsioonijuht, info@svm.ee.

3. Vastutav töötleja lähtub isikuandmete töötlemisel kõikidest kehtivatest kohalduvatest õigusnormidest ja õigusaktidest.

4. Isikuandmete töötlemise aluseks on E-piletimüügikeskkonnas toimuv ostu-müügi protsess E-piletite soetamiseks, mille käigus kogutakse ja töödeldakse vajamineval minimaalsel määral järgnevaid isikuandmeid:

4.1. Tellija Ees- ja Perekonnanimi – andmed kohustuslikud.

4.2. Tellijapoolne kinnitus E-piletimüügikeskkonna kasutajatingimustega nõustumise kohta. – andmed kohustuslikud.

4.3. Tellija kontakttelefon – andmed vabatahtlikud.

4.4. Tellija e-posti aadress – andmed vabatahtlikud.

5. Isikuandmete kaitse on tagatud kohalduvatest õigusaktidest tulenevate meetmetega.

6. Vastutav töötleja ei edasta isikuandmeid asjasse mittepuutuvatele kolmandatele isikutele. Isikuandmeid edastatakse vaid juhul, kui see on otseselt seotud E-piletimüügikeskkonna kasutamisega.

7. Tellijal on õigus kontrollida ja teha järelpäringuid teda puudutavate isikuandmete osas.

8. Vastutav töötleja edastab isikuandmeid Tellija poolt edastatud e-posti aadressile ja ei võta vastutust isikuandmete edasise töötlemise osas kolmandate isikute poolt, kui see jääb Tellija vastutusalast ja õiguslikust ruumist väljapoole.

9. Kõik isikuandmete töötlemisega seotud vaided lahendatakse osapooltevahelise läbirääkimiste teel. Kui lahendamine sellel viisil ei ole võimalik, lahendatakse vaided Eesti Vabariigis kehtivate õigusaktides sätestatu korras ja tingimustel.